พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน Web Application

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

 

Web Application

web application

บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาระบบต่างๆ โดยเฉพาะระบบ Enterprise Application (ระบบโปรแกรมสำหรับธุรกิจและองค์กร) รวมทั้ง Web App หรือ web application (เว็บแอปพลิเคชัน) ซึ่งคือโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ตามความต้องการ โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการพัฒนา เช่น HTML5,CSS3, XML, jQuery, Mootools, Prototype, PHP,JSP,ASP.NET, Mysql, MS SQL, Oracle , Javascript, Web 2.0, AJAX และอื่นๆ

 

โปรแกรมที่มีการพัฒนา

 • ระบบคลังสินค้า
 • ระบบบริหารการขนส่ง
 • ระบบทรัพยากรมนุษย์
 • ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร
 • ระบบ e-Book
 • ระบบ Social Network
 • ระบบ E-Office ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบ E-Commerce / Shopping
 • ระบบ Online Catalogs (E-catalog, E-Brochure)
 • ระบบ Booking / Reservation system
 • ระบบ Investor Relations ออนไลน์
 • ระบบ CMS Systems
 • ระบบ Personal & Business Blogging
 • ระบบ e-Document
 • ระบบ e-Learning
 • ระบบ Online Presentation
 • ระบบ Online Organizer
 • ระบบ Web Conferencing
 • ระบบ Poll & Survey
 • ระบบ Customer Support
 • ระบบ Contact Manager
 • ระบบ Subscribe Newsletter
 • ระบบ Recruitment System
 • ระบบ Employee Manager
 • ระบบ Students Information
 • ระบบ Training Management System
 • ระบบ Library Management
 • ระบบ knowledge Management
 • ระบบ Travel Management

สนใจ คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบฟอร์มมาหาเรา หรือ โทรมาที่ 0-2735-3939
หรือ ส่งอีเมลมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.