เว็บไซต์, เว็บไซต์,


  • 1. ความเร็ว
    ถ้าเป็นคุณเองเข้าไปในเว็บคนอื่นแล้วโหลดช้ามากหรือแม้แต่ไม่ได้ช้ามาก คุณสามารถใช้เวลาในการรอเว็บได้แค่ไหน 5 วิ 10 วิ หรือ 15 วิ แต่ที่ถูกต้องที่เว็บต่างๆ ควรทำให้ได้คือ สามารถโหลด

  • Decentralized Web เว็บแบบไม่มีศูนย์กลาง (ไม่มีเซิฟเวอร์)

     

    ในปี 1990 ได้เกิดการปฏิวัตข้อมูลด้วยเทคโนโลยี WWW แล้วต่อจากนั้นก็มีการเกิดขึ้นของเว็บ Web2 ซึ่งทำให้เรามีโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์ มอีคอมเมิร์ซต่างๆ ในเวลาต่อมาทำให้สินค้าและบริการได้เข้าใกล้ผู้คนมากขึ้นและนำเราไม่ได้รู้จักกับระบบแบบ P2P หรือปัจเจกต่อปัจเจก แต่ทั้งหมดนี้ ก็ทำงานอยู่บนสิ่งที่เรียกว่าตัวกลางคือเซิฟเวอร์