การพัฒนาเว็บไซต์

  • 1 ใช้แอนิเมชั่นมากจนเกินไป
    การใช้ลูกเล่นแอนิเมชั่นพวก javascript ต่างๆ ควรนำมาใช้เพียงแค่พองามไม่มากมายและดูถึงความจำเป็นในการใช้งาน ไม่ควรให้มากจนเกินไปจนทำให้ดูน่ารำคาญต่อผู้ที่เข้ามาใช้งานเว็บ

  • Empowering the Business

    บริษัทก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2547 มีความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้ให้บริการด้าน ออกแบบเว็บไซต์, พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น และ IT Solutions มีทีมงานที่มีประสบการณ์ให้บริการกับลูกค้าทั่วประเทศที่เป็นองค์กรภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจและบุคคลทั่วไป มากกว่า 500 ราย บริการให้คำปรึกษาด้านการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อยอดขายหรืออัตราการเจริญเติบโตในธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ระบบบริหารทรัพยากรในองค์กร ระบบอีเมล์บริษัท ระบบบริหารเพื่อการตัดสินใจ และระบบอื่นๆ เพื่อใช้ในองค์กร เป็นต้น

    maximumdev มีความภูมิใจในการที่จะให้บริการในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย นวัตกรรมที่ก้าวหน้ามาผสมผสานกับกลยุทธด้านตลาดและการบริหารแนวใหม่มาให้บริการกับลูกค้า เพื่อความสำเร็จในธุรกิจของลูกค้าทุกท่าน

    เรามีจุดมุ่งหมายในการที่จะเป็นพันธมิตรกับทุกธุรกิจ ในการที่จะขยายตลาด เพิ่มศักยภาพในด้านการใช้เทคโนโลยี และการให้บริการ เราไม่ได้ต้องการแค่ให้บริการกับลูกค้าเท่านั้น แต่เราต้องการให้บริการนั้นเต็มไปด้วยคุณค่าสูงสุดกับลูกค้า และรักษาสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทุกท่านให้ยาวนาน เพราะฉะนั้นเราจึงมีความภูมิใจที่จะพยายามทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าทุกท่าน สิ่งที่สำคัญที่เราอยากให้ลูกค้าได้รับนั่นก็คือ สามารถช่วยลดต้นทุนของลูกค้าลงได้ ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว และที่สำคัญคือความสำเร็จของผลประกอบการของลูกค้า  จากการนำเทคโนโลยีมาใช้